בהמשך לסיפור מאה שנה לגירוש תל אביב

הסיפור של גירוש תל אביב סבוך וכולל הרבה נקודות על ציר הזמן, כמו גם הרבה אתרים היסטוריים שחלקם עדיין ישנם וחלקם כבר אינם. אני מביא כאן מפה שערכתי שבאמצעותה אפשר להתחקות אחר האתרים שמוזכרים בסיפור.

פתיחת המפה בחלון חדש

Comment