Viewing entries tagged
גירוש תל אביב

מפת גירוש תל אביב

Comment

מפת גירוש תל אביב

בהמשך לסיפור מאה שנה לגירוש תל אביב

הסיפור של גירוש תל אביב סבוך וכולל הרבה נקודות על ציר הזמן, כמו גם הרבה אתרים היסטוריים שחלקם עדיין ישנם וחלקם כבר אינם. אני מביא כאן מפה שערכתי שבאמצעותה אפשר להתחקות אחר האתרים שמוזכרים בסיפור.

Comment

מאה שנה לגירוש תל אביב

Comment

מאה שנה לגירוש תל אביב

העיר תל אביב ידעה לא מעט אסונות - פרעות, הפצצות, טילי סקאד, פיגועים... שלא נדע. אבל האסון הראשון שנפל עליה נשכח. זהו הסיפור של גירוש תל אביב, שאירע בדיוק לפני מאה שנה, בערב פסח 1917. מאז למדנו שלעיר הזו יש חיים משלה, והיא באמת עיר ללא הפסקה.

Comment

גירוש תל אביב - חלק שני

Comment

גירוש תל אביב - חלק שני

לרגל שנת המאה לגירוש תל אביב, שאירע בערב פסח 1917, כתבתי פרק מיוחד לפודקסט המוצלח "קטעים בהיסטוריה" של יובל מלחי. זה החלק השני (54 דק'). האזנה נעימה!

Comment

גירוש תל אביב - חלק ראשון

Comment

גירוש תל אביב - חלק ראשון

לרגל שנת המאה לגירוש תל אביב, שאירע בערב פסח 1917, כתבתי פרק מיוחד לפודקסט המוצלח "קטעים בהיסטוריה" של יובל מלחי. זה החלק הראשון (45 דק'). האזנה נעימה!

Comment