Viewing entries tagged
מוזיאון גוטמן

בעקבות הרכבת התחתית

Comment

בעקבות הרכבת התחתית

מתחת לתל אביב הולכת ונחפרת רכבת תחתית. על אף שהיא עדיין לא קיימת, יש לרכבת התחתית של תל אביב חתיכת היסטוריה. העיר חולמת על פיתרון תחבורתי מתקדם כבר עשרות שנים. אפשר ממש ללכת ברחובותיה ולאתר את עקבות החלום. החלום שלא התגשם... עדיין

Comment